Commerciële- en woonruimte gecombineerd in Lommel Lommel

Commerciële- en woonruimte gecombineerd in Lommel

Commerciële- en woonruimte gecombineerd in Lommel

In de kern van Lommel nabij het plein Dorp waar iedere week markt wordt gehouden, stonden enkele panden te vervallen. Reiger 3, de ontwikkelaar, heeft ons gevraagd een ontwerp te maken voor  een supermarkt (2200m2) met daarom heen commerciële ruimten (1500m2). Daarboven worden 58 appartementen en een hotel met 47 kamers gerealiseerd. Bovendien komt er een ondergrondse parkeerplaats van 2 lagen.  Dat betekent dat er op een goed bereikbare plek, waar eerder niet optimaal gebruik van werd gemaakt, nieuwe woon-, winkel- en verblijfsruimte wordt gecreëerd.  Tegelijkertijd draagt het bij aan het herstel van de structuur van de stad.

``Een markant punt voor het centrum van Lommel.``

Complexe stedelijke inpassing

Lommel is een stadje van circa 35.000 inwoners in het Belgische Limburg. Wij vinden het van groot belang dat het project zowel programmatisch als ruimtelijk goed aansluit op deze omgeving. Zo is de supermarkt bereikbaar via een nieuw straatje. Door gebruik te maken van dit nieuwe straatje wordt de overlast voor de directe omgeving beperkt en op een groter schaalgebied versterkt het de stedelijke structuur. Ook zorgt dit straatje binnen het project voor waardeverhoging van de commerciële ruimten.

 

Aansluiten op omgeving

Ook bij het ontwerp van het blok is rekening gehouden met de omgeving. De winkelstraat krijgt een aparte status, omdat deze hoger ligt dan de andere straat, waar aan de overzijde woningen liggen. Een deel van het blok wordt negen verdiepingen hoog. Daardoor vormt het een markant punt voor het centrum van Lommel.

Zodra het RUP (bestemmingsplan) is goedgekeurd wordt het project voltooid.

 

Projectgegevens

  • Locatie Lommel
  • Opdachtgever Reiger 3
  • Programma Commerciële ruimte, hotel en 58 appartementen

Andere projecten

Sportpark Eindhoven

Eindhoven

bekijk project

Geldropseweg Eindhoven

Eindhoven

bekijk project